TOOLS4TIMEPROJEKT

└ Projekt 1017 // Venngarn

projektnamn
kostnadsställe
kundtillhörighet
projektledare
referensnummer
plats
kontaktperson
startdatum
slutdatum
Detaljer
KONSULTER

Deaktivera projekt 1017

Avslutar projekt för användning i Timelog.

Aktivera projekt 1017

Aktiverar projekt för användning i Timelog.

Ta bort projekt 1017

Detta kommer att ta bort projektet från databasen permanent. All lagrad data om projektet kommer försvinna

Telefon: 08 5090 5090
Organisationsnummer: 556943-6024
Adress: Handenterminalen 5, 136 40 Handen
Telefon: 08 5090 5090
Mobil: 0739 884 284